Mistral XBD

Mistral XBD je umývacia tunelová prejazdová linka so 4 alebo 5 kefami, špeciálne určená pre prepravcov, ktorí potrebujú zredukovať čas umývacieho cyklu na minimum.

Tunely MISTRAL XBD sa výškovo prispôsobujú rôznym typom umývaných vozidiel (tahač s návesom, tahač s polovičným návesom, autobus, poschodový autobus). Vďaka novému systému ovládania prítlaku kief tunely XD poskytujú extrémne krátky umývací cyklus pri zachovaní vysokej kvality umytia vozidla.

Umývacie programy: so strešnou kefou alebo bez nej

Nadštandardné programy na želanie: samostatný traktor, autobus s veľkým sklonom prednej časti karosérie

Technická špecifikácia

• Bočná ochrana proti rozstreku

• 4 nástrekové rámy

• Zabudovaná elektrická skriňa

• Elektronické ovládanie logickým ovládačom a elektromagnetickými senzormi

• Automatické odpojenie servosystému v prípade chyby obsluhy, chybného povelu alebo otvorenia elektrickej rozvodnej skrine

• Spínanie indukčnou slučkou alebo fotobunkami

• V prípade dodávky zariadenia so strešnou kefou je 5 kief poháňaných 5 nezávislými elektromotormi (ochrana IP 55), ktoré sú sprevodované a hermeticky uzavreté

• Bezpečnostný systém zabezpečujúci oddialenie bočných kief od vozidla v prípade, ak vozidlo vojde do umyvárky príliž rýchlo

• Automatický systém ovládania prítlaku kief zabezpečujúci správnosť a efektivitu umytia rôznych typov vozidiel

• Sada polyamidových kief s vysokou hustotou a dlhou životnosťou, ktoré zabezpečujú vysokú kvalitu umytia

• K bežnej prevádzke zariadenia nepotrebujete kompresor, ten je potrebný len v prípade nevyhnutnosti protimrazovej ochrany