Mistral XB - Umývacia linka na kamióny a autobusy

Spoľahlivosť osvedčená rokmi

Samonosná štruktúra zariadenia zo žiarovo pozinkovanej ocele s nerezovými skrutkami a maticami obsahujúca elektrickú skriňu a priestor na čistiace prostriedky (všetky motory s prevodmi sú vybavené ochrannými krytmi).

Pohyb umývacej linky a rotácia kief sú zabezpečené elektromotormi (ochrana IP 55) a riadené spoľahlivou elektronikou. Ochrana zariadenia proti preklopeniu pomocou upevňovacích hákov. Automatické gravitačné sušenie. Údržba technológie zredukovaná iba na mazanie reťazí.

Robustné kefy, ktoré sa prispôsobia povrchu vozidla

Sada polyamidových kief s vysokou hustotou, priemeru 1000 mm zabezpečujúca vysokú kvalitu umývania a dlhú životnosť. Stredové prekrytie kief. Motory kief sú sprevodované a hermeticky uzavreté. Bočná ochrana proti rozstrekovaniu vody

Elektrická skriňa v ktorej nájdete všetky ovládacie prvky

Plne programovateľné, logické ovládanie poslednej generácie riadi funkcie portálu v závislosti od typu vozidla. Všetky ovládacie prvky (ovládanie prítlaku kief, meranie spotreby čistiaceho prostriedku, bezpečnostné prvky) sú elektronicky ovládané.

Displej

Automatické odpojenie servosystému v prípade chyby obsluhy, chybného povelu alebo otvorenia elektrickej rozvodnej skrine. Elektronický variátor umožnujúci ovládanie rýchlostí portálu v závislosti od oblasti umývania (možnosť zrýchleného umývacieho cyklu). Výber z 2 až 6 umývacích programov. Umývací cyklus trvá 6 - 9 minút v závislosti od typu vozidla, drhuhu použitého čistiaceho prostriedku a zvoleného umývacieho programu.

Pohyblivé rameno

Je pripojené k pevnej podpere exibilnými káblami a hadicami zabezpečujúcimi napájanie elektrickou energiou a vodou (tlak 2 - 5 barov). Veľmi spoľahlivý, efektívny a cenovo nenáročný spôsob pripojenia médii, v plnej miere nahradzujúci káblovú vlečku.

Mistral XB3 je trojkefová portálová linka vhodná pre všetky typy autoparkov. Spĺňa požiadavky väčšiny autodopravcov.

Mistral XB2 je dvojkefová portálová linka určená pre menšie a stredné autoparky. Poskytuje vynikajúci pomer kvalita/cena.