Stroj na parfumovanie a sanitáciu interiéru a ventilácie vozidiel

Zariadenie je určené pre samoobslužné sanitáciu a parfumovanie ventilácie a interiéru vozidiel pre jedno pracovné miesto. Najčastejšími prevádzkovateľmi sú čerpacie stanice, servisné umývacie centrá automobilov.

Zariadenie pomocou kompresora dávkuje do prieduchov ventilácie, alebo do interiéru deodorant alebo sanitačný prostriedok, ktoré slúžia na sanitáciu potrubí alebo osvieženie ovzdušia.

Základné vlastnosti strojov - úžitok pre Vás:

Technické parametre

 

Výhody oproti konkurenčným strojom

  • Jednoduchá konštrukcia - minimálne nároky na servis
  • Hlavné ovládacie prvky v priamom dosahu obsluhy - jednoduché a intuitívne ovládanie