Sorpčné odlučovače odpadových vôd

Sorpčný odlučovač ropných látok slúži na elimináciu voľných foriem látok z odpadovej vody. Zariadenie doporučujeme aplikovať:

Technický popis

Zariadenie Solap je vyrábane zváraním extrudovaných plastových dosiek, materiálové prevedenie polypropylén (PP), do samonosných pravouhlých tvarov.

Vnútorný objem pravouhlej plastovej nádrže je účelne a funkčne usporiadaný do niekoľkých technologických stupňov:

Z hľadiska hydraulického zaťaženia zariadenia Solap, je štandardne vyrábaná veľkostná rada v rozsahu 2 – 10 l/s

Montáž

Typová rada sorpčných odlučovačov

Sorpčné odlučovače